תלסמיה

שנת פרסום ראשונה: 2014
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים

חסר G6PD

שנת פרסום ראשונה: 2011
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והאיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית