טיפול בטסיות דם בילודים

שנת פרסום ראשונה: יוני 2015
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הנאונטולוגי במשותף עם האיגוד להמטולוגיה/אונקולוגיה ילדים

המלצות אלו גובשו באיגוד הנאונטולוגי במשותף עם האיגוד להמטולוגיה/אונקולוגיה ילדים