הנחיות קליניות מעודכנות לטיפול תרופתי באנשים חסרי האנזים G6PD

שנת פרסום ראשונה: 2011
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והאיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והאיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית
ההסתדרות הרפואית בישראל
המועצה המדעית
האגף להבטחת איכות
2011