הנחיות קליניות בנושא אבחון וטיפול ב-ITP בילדים

שנת פרסום ראשונה: 2013
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים

המלצות הועדה מטעם האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים