משרד הבריאות – לשכות

משרד הבריאות – אגף הרוקחות

מנהלת אגף הרוקחות – מגר' בתיה הרן

טלפון: *5400

פקס: 02-5655969

דוא"ל call.habriut@moh.health.gov.il

אתר משרד הבריאות

מחלקת רוקחות


לשכות רוקחות מחוזיות

לשכת רוקחות למחוז דרום

רוקח מחוזי- מגר' חואן פרנקל

כתובת: לשכת הבריאות, התקווה 4 , ת.ד 10050 ב"ש 84170

טלפון: 08-6263511 , 08-6263464

פקס: 08-6263460


לשכת רוקחות למחוז חיפה

רוקחת מחוזית- מגר' שירלי יוסיפסקו

כתובת: לשכת הבריאות, שד' פלים 15 קרית הממשלה חיפה

טלפון: 04-8632920

פקס:  04-8632928


לשכת רוקחות למחוז ירושלים

רוקח מחוזי- מגר' ישראל פיטוסי -טייב

כתובת: לשכת הבריאות, יפו 157 ירושלים 94342

טלפון: 02-6217379

פקס:  02-6233026


לשכת רוקחות למחוז מרכז

רוקח מחוזי- מגר' יעקב כץ

כתובת: לשכת הבריאות, הרצל 91 קרית הממשלה רמלה 72430

טלפון: 08-9788620

פקס:  08-9214936


לשכת רוקחות למחוז צפון

רוקח מחוזי- מגר' הישאם זהר

כתובת: לשכת הבריאות, המלאכה 3 ת.ד 744 נצרת עילית 17000

טלפון: 04-6557809

פקס:  04-6561465


לשכת רוקחות למחוז תל אביב

רוקחת מחוזית- מגר' דליה כהן

כתובת: לשכת הבריאות, הארבעה 12 ת"א 61203

טלפון: 03-5634709

פקס:  03-5634869

כתיבת תגובה