מנהלי מחלקות ויחידות

שם המרכז

איש קשר

טל.

דואר אלקטרוני

איכילוב

ד"ר רונית אלחסיד

03-6974270

ronite@tasmc.health.gov.il

אסותא אשדוד

ד"ר דן ראבד

052-252-3498

danir@assuta.co.il

ברזילי

הדסה

ד"ר גל גולדשטיין ​

02-6777408

galg@hadassah.org.il

המרכז הרפואי לגליל

04-9107260

העמק אונקולוגיה ילדים

העמק   המטולוגיה ילדים

 ד"ר סרגיי פוסטובסקי

ד"ר קרינה לוין

04-6495526

וולפסון

ד"ר אמיר לוטן

03-6428450

lotan@wolfson.health.gov.il

סורוקה

ד"ר חגית מיסקין

08-6403120

קפלן

ד"ר טל בן עמי

08-9441566

talbenami@clalit.org.il

רמב"ם

ד"ר שפרה אש

04-9848627

s_ash@rambam.health.gov.il

שניידר

פרופ. שי יזרעאלי

03-9253669

shaiz@clalit.org.il

שערי צדק

פרופ' מיכאל וינטראוב

02-6666557

michaelwe@szmc.org.il

שיבא

פרופ' עמוס תורן

03-5302880

amost@post.tau.ac.il