אודות האיגוד

חברי ועד:

  • ד"ר שפרה אש – יו"ר
  • ד"ר ג'ואן יעקובוביץ – גזברית
  • ד"ר נירה ארד – מזכירה
  • ד"ר גדי אבבה-קמפינו
  • ד"ר קרינה לוין