האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים – כנסים ופגישות עתידיות

תאריך: 20/11/2017 - 26/12/2018

כל הישיבות שלא מצוין מקום תתקיימנה בהר"י

פליאציה – בשעה 14.30

 • 10.1.18
 • 14.2.18
 • 13.6.18

השתלת מח עצם – בשעה 14.30 – בהדסה ??

 • 30.1.18
 • 27.3.18
 • 29.5.18

נוירו אונקולוגית – בשעה 14.00

 • 20.12.17
 • ​21.2.18
 • 25.4.18
 • 3.10.18
 • 26.12.18

נוירובלסטומה – בשעה 14.30

 • 5.12.17
 • 15.5.18

T.B. כירורגי – בשעה 14.30

 • 6.2.18
 • 22.5.18

מעקב – בשעה 14.00

 • 28.11.17
 • 12.6.18

המטולוגיה – בשעה 14.30

 • 2.1.18
 • 13.3.18
 • 19.6.18

לימפומות – בשעה 14.00

 • 6.12.17
 • 5.6.18

סרקומות – בשעה 14.30 – באיכילוב, מגדל האשפוז, קומה 12, חדר ישיבות שבצד ימין

 • 9.1.18
 • 20.3.18
 • 26.6.18

לויקמיה – בשעה 14.00

 • 29.11.17 – ב"דנה"
 • 17.1.18 – ב"דנה"
 • 7.3.18 – ב"דנה"
 • 6.6.18 – ב"דנה"
 • 17.10.18
 • 12.12.18