מנהלי מחלקות ויחידות

שם המרכז

איש קשר

טל.

דואר אלקטרוני

איכילוב

ד"ר רונית אלחסיד

03-6974270

ronite@tasmc.health.gov.il

ברזילי

ד"ר שרגא אבינר

aviners@bmc.gov.il

הדסה

ד"ר גל גולדשטיין ​

02-6777408

galg@hadassah.org.il

המרכז הרפואי לגליל

ד"ר אמיר קופרמן

04-9107260

amirk@gmc.gov.il

העמק אונקולוגיה ילדים

העמק   המטולוגיה ילדים

 ד"ר סרגיי פוסטובסקי

ד"ר קרינה לוין

04-6495526

וולפסון

ד"ר אמיר לוטן

03-6428450

lotan@wolfson.health.gov.il

סורוקה

פרופ. יוסף קפלושניק

08-6403120

kapelush@bgu.ac.il

קפלן

ד"ר טל בן עמי

08-9441566

talbenami@clalit.org.il

רמב"ם

ד"ר שפרה אש

04-9848627

s_ash@rambam.health.gov.il

שניידר

פרופ. שי יזרעאלי

03-9253669

shaiz@clalit.org.il

שערי צדק

ד"ר חגית מיסקין

02-6666557

hagitm@szmc.org.il

שיבא

פרופ' עמוס תורן

03-5302880

amost@post.tau.ac.il