מנהלי מחלקות ויחידות

שם המרכז

איש קשר

טל.

דואר אלקטרוני

איכילוב

ד"ר רונית אלחסיד

03-6974270

ronite@tasmc.health.gov.il

הדסה

ד"ר גל גולדשטיין ​

02-6777408

galg@hadassah.org.il

העמק

ד"ר הרצל גבריאל

04-6495526

gabriel_h@clalit.org.il

וולפסון

ד"ר אמיר לוטן

03-6428450

lotan@wolfson.health.gov.il

סורוקה

פרופ. יוסף קפלושניק

08-6403120

kapelush@bgu.ac.il

קפלן

ד"ר דליה שטגר

08-9441566

Sthoeger_D@clalit.org.il

רמב"ם

פרופ. מרים בן הרוש

04-9848627

m_benarush@rambam.health.gov.il

שניידר

פרופ. יצחק יניב

03-9253669

iyaniv@clalit.org.il

שערי צדק

ד"ר חגית מיסקין

02-6666557

hagitm@szmc.org.il

תל-השומר

ד"ר עמוס תורן

03-5302880

amost@post.tau.ac.il