אודות האיגוד

חברי ועד:

  • ד"ר שפרה אש – יו"ר

  • ד"ר ג'ואן יעקובוביץ – מזכירה

  • ד"ר חגית מיסקין – גיזברית

ועדת בקורת:

  • ד"ר אריאל קורן

  • ד"ר אמיר לוטן